Wednesday, October 10, 2007

Share happiness with the mountains and hills and trees

The mountains and hills will burst into song, and the trees of the field will clap their hands. Isaiah 55:13 (Still think IPod ' s cool?)


Munţii şi dealurile vor răsuna înaintea voastră şi toţi copacii din cîmpie vor bate din palme. Isaia 55:13 ( Încă mai crezi că IPodul e tare?)

1 comment:

mon-o said...

http://www.monoarq.blogspot.com/