Wednesday, October 3, 2007

Rugăciune de început de an studenţesc

Father,

We come before You and ask You to bless this new school year.

Make if different, we want to see You perform great miracles.We want to see cypress trees grow where there were once thorns and myrtles sprout up where briers grew. We want to see all of this happen where You send us and we want that to bring great honor to Your Name to reveal Your everlasting love and power to the world.(Isaiah 55:13)

Thank You for Your love, for salvation and for so many blessings. We trust You, we trust Your plan with our lives.

Amen

Tată,

Venim înaintea Ta şi te rugăm să binecuvîntezi noul an şcolar.

Fă ca acest an să fie diferit de ceilalţi, vrem să te vedem pe Tine la lucru, vrem să vedem minuni mari. Vrem să vedem chiparoşi înălţîndu-se în locurile în care sunt spini şi vrem să vedem mirt crescînd în locul mărăcinilor. Asta e ceea ce vrem să se întîmple în locurile în care ne trimiţi şi fie ca toate aceste lucruri să aducă slavă Numelui Tău şi să arate dragostea şi puterea Ta nemarginită lumii. (Isaia 55:13)

Mulţumim pentru dragostea Ta, pentru mîntuirea Ta şi pentru aşa de multe binecuvîntări. Ne încredem în Tine şi ne încredem în planul Tău pentru viaţa noastră.

AminIn case you were wondering how myrth looks like.

În caz că vă întrebaţi cum arată mirtul.No comments: